VVE methodiek Speelplezier...


 

Spelen is dé bezigheid van jonge kinderen, daarom werken we bij KDV Hupsakee (voornamelijk) in de peutergroep volgens de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) methodiek 'Speelplezier', die ontwikkeld is door Margot Wouterse-Schmitz.

De 'Speelplezier' methodiek is een gestructureerde aanpak om kinderen zich al spelend te laten ontwikkelen en het spel centraal stelt. Het is gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind met extra nadruk op de taal- en spelontwikkeling.

 

De Speelpleziermethodiek bestaat uit 4 dagelijks terugkerende speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren en biedt een balans tussen vrij en (be)geleid spel. Het gaat om de volgende 4 routines:

  • demonstratiespel in de grote groep
  • aansluitend (hand)-pantomimespel in de grote groep
  • begeleide spelactiviteit in de kleine groep
  • vrij spel individueel of samen

Deze 'Speelplezier' speel-leerroutines zijn gebaseerd op de drie i's:

-Inspireren: in beide groepen wordt er een demonstratiespel gespeeld voor de kinderen in de vorm van een rollenspel of tafelpoppenspel. Met de peuters wordt dit voorgespeelde spel ook nog nagespeeld met een gezamenlijk (hand) pantomimespel.

-Inleven: door naar het spontane spel van het kind te kijken en te luisteren en door naast het kind hetzelfde te doen als het kind (spiegelen).

-Interveniëren: de bedoeling van het interveniëren (ons in het spel mengen) is om het spel van kinderen te verrijken en de ontwikkeling op diverse gebieden te stimuleren.