Klachtenreglement...


Het is belangrijk dat je tevreden bent en blijft over de opvang die wij bieden aan je kind! Wij en onze medewerksters zetten zich hier altijd voor in, maar toch kan er iets gebeuren waarover je niet tevreden bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat je je klacht aan ons doorgeeft, zodat er een oplossing gezocht kan worden. Daarnaast helpt het ons om in de toekomst soortgelijke klachten te voorkomen of te verminderen.


Heb je een klacht? Vertel het ons!

Ben je tevreden? Vertel het een ander!


KDV Hupsakee heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de klacht worden besproken met

D. Ackermans (Debby) en/of C. Schrauwen-Chiaruttini (Claudia). Indien een gesprek met Debby en/of Claudia niet tot het wegnemen van de klacht leidt, dan kan een formele klacht bij hun worden ingediend via de mail: info.hupsakee@home.nl

 

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunnen ouders voor informatie, advies of bemiddeling terecht bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)