GGD inspectierapport...


Wij als kinderdagverblijf hebben de taak om kinderen tussen de 0 en 4 jaar verantwoord op te vangen. Dat wil zeggen: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De wet Kinderopvang stelt hiervoor voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen controleert de GGD, in opdracht van de betreffende gemeente, of de kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Alle kindercentra, dus ook KDV Hupsakee, staan daarom vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).