Onze pedagogische visie...


Bij KDV Hupsakee kunnen ouders en hun kind rekenen op goede zorg in een warme, liefdevolle, veilige en stimulerende omgeving. Rust, stabiliteit en persoonlijke aandacht zijn belangrijk. Maar samen plezier maken net zo goed! Onze vertrouwde pedagogisch medewerkers (leidsters) maken van iedere dag iets bijzonders. Ze spelen in op de behoefte van kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes. Hoe wij dat doen beschrijven we in een pedagogisch beleidsplan. Bij het schrijven van het pedagogisch beleidsplan zijn we uitgegaan van de vier pedagogische basisdoelen, die Prof. Marianne Riksen-Walraven heeft geformuleerd voor de opvoeding van kinderen in het gezin en de kinderopvang.

Deze vier doelen staan beschreven in de wet Kinderopvang en zijn:

  • Het bieden van lichamelijke en emotionele veiligheid
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Het overdragen van waarden en normen

Ouders kunnen onze informatiegids/pedagogisch beleidsplan op aanvraag ontvangen.